Dự Án Hot

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Chung cư hết niên hạn sử dụng, quyền lợi của cư dân sẽ như thế nào?

Chung cư hết niên hạn sử dụng, quyền lợi của cư dân sẽ như thế nào?

Theo quy định hiện hành, khi nhà chung cư hết niên 

hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng 

hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo 

đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà 

ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình 

nhà chung cư này để xử lý.

Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.
Thời hạn sử dụng chung cư được quy định bởi thời hạn sử dụng đất và thời hạn sử dụng nhà chung cư.
Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định, đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.
Như vậy, thời hạn sử dụng đất dùng để xây nhà chung cư không giống nhau mà được xác định theo thời hạn của dự án. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn nhưng không quá thời hạn xác định theo dự án.
Ví dụ dự án thuê đất để xây dựng chung cư có thời hạn sử dụng là 50 năm, khi hết 50 năm nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng tối đa không quá 50 năm.
Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.
Tuy nhiên, Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng thì không quy định thời hạn sử dụng chung cư là bao nhiêu năm.
Quyền lợi của người mua khi chung cư hết niên hạn sử dụng
Theo quy định hiện hành, khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý.
Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ hoặc được tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư.
Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở.
Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định.
Căn cứ theo khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014, việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ được quy định như sau:
– Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới.
– Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt.
– Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở.
Bên cạnh đó, điểm d khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về giải quyết chỗ ở và quyền sử dụng đất có nhà chung cư như sau: “Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật này.
Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó; trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.
Căn cứ khoản 1 Điều 116 Luật Nhà ở năm 2014, bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau:
– Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư.
– Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.
Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên.
Ngoài việc được bố trí tái định cư, người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Theo khoản 2 Điều 116 Luật Nhà ở năm 2014, bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng công trình khác được thực hiện như sau:
– Được thuê, thuê mua, mua nhà ở thương mại.
– Được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.
Lưu ý, hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.
Về chỗ ở tạm thời khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:
– Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ đầu tư dự án phải lo chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền để người được tái định cư tự lo chỗ ở trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.
– Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của chủ sở hữu nhà chung cư trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.
Theo Hoàng Mai (Người đưa tin)

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Lựa chọn nên hay không nên mua căn hộ – đất nền lúc này !!!

Lựa chọn nên hay không nên mua căn hộ – đất nền lúc này !!!

Đây là thời điểm tốt để những người có nhu cầu nhà ở thực cân nhắc và bởi nhiều sản 

phẩm có giá tốt chính sách ưu đãi lớn lại không bị ảnh hưởng bởi nhóm 

đầu cơ là điều quan trọng nhất.

Xu hướng dịch chuyển từ nhà ở thấp tầng lên sống ở căn hộ chung cư ngày càng mở rộng nhất là những gia đình trẻ thích cuộc sống hiện đại, tiện nghi, thuận tiện đi lại. Vì thế tại các thành phố lớn Hà Nội và Tp.HCM tạo nên các nhà phát triển BĐS luôn tìm cách tạo ra những sản phẩm nhà ở cao tầng. Ngày càng có các tiện ích và dịch vụ cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Đã có những đại đô thị mọc lên hàng chục tòa nhà chung cư cao cấp vì thế bất động sản thông minh và được ưa chuộng yêu thích nhận được nhiều sự lựa chọn của khách hàng. Vì thế cũng diễn ra rất sôi động trong khoảng 5 năm qua. mỗi năm có hàng chục nghìn sản phẩm được cung ứng ra thị trường với tỷ lệ hấp thụ tốt.
Kể từ giữa năm 2019 đến nay thị trường BĐS lâm vào thế khó vì nhiều dự án căn hộ để bán bị “đứng hình” vì thủ tục pháp lý, đầu năm lại phải chịu đại dịch Covid-19. Hiện tại phân khúc căn hộ – đất nền dự án mới đã sụt giảm mạnh về nguồn cung mới, dòng tiền đầu cơ gần như không có. Các giao dịch cũng đi xuống vô cùng trầm lắng thậm chí trên thị trường thứ cấp nhiều và nhà đầu tư cần tiền đã phải bán gấp căn hộ – đất nền với giá thấp hơn thị trường từ 10-30%.

Ghi nhận từ Hội môi giới BĐS hiện tổng số căn hộ chào bán trên toàn thị trường trong quý 1/2020 ( bao gồm cả hàng tồn kho và mới mở bán) vào khoảng trên 530.000 căn. Theo đó nguồn cung mới chỉ vào khoảng 18.695 căn, tồn kho khoảng 34.568 căn (chủ yếu phân khúc cao cấp). Số lượng giao dịch trong quý đạt khoảng 7641 căn, đạt tỷ lệ hấp thụ 14,3% rất thấp vì nhiều lý do lớn nhất vẫn là đại dịch toàn cầu Covid-19. Nói đây là thời điểm nguồn cung dồi dào, tỷ lệ giao dịch thấp nhất trong nhiều năm qua. Hiện giá căn hộ chung cư nhìn chung chưa có hiện tượng giảm đại trà. Tuy nhiên thực tế ở thị trường thứ cấp, do gặp nhiều khó khăn về giao dịch và nhiều nhà đầu tư cần tiền đã bán tháo căn hộ của mình. Cũng đã xuất hiện nhiều chủ đầu tư gia tăng chính sách ưu đãi, chiết khấu cho người mua nhà cho những sản phẩm chào bán mới.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là thời điểm tốt với những người cần nhà ở thực cân nhắc tìm mua những sản phẩm căn hộ có giá tốt. Chính vì thế chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách ưu đãi tốt trên thị trường bất động sản. Theo lý giải của nhiều chuyên gia thì ở thời điểm này, khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích không chỉ về giá mà cả các sản phẩm tốt do ít chịu tác động bởi nhóm đầu cơ vì dòng tiền đầu tư hiện giờ gần như không đổ vào sản phẩm dự án chung cư – đất nền.
Dịch bệnh Covid-19 cũng chỉ tác động trong ngắn hạn, vì thế nên xuống tiền ở thời điểm này !!! Nhận xét như ông Phạm Hoàn, Công ty CP Bất động sản EZ Việt Nam. Hiện tại nhu cầu nhà ở thời điểm nào cũng cao, đặc biệt với phân khúc trung bình vì việc tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn do giá liên tục tăng. Chính vì thế theo ông Hoàn với những người có nhu cầu thực thì nên mua lúc này. Vì đây là cơ hội hiếm hoi vì việc giảm giá trong tương lai là khó do nhu cầu thường xuyên cao, cung lại hạn chế vì quỹ đất phát triển không còn nhiều. Ngay cả những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính cũng luôn cân nhắc mua vào lúc này để tránh rủi ro.
Cũng theo ông Hoàn thì hiện nguồn cung sơ cấp hạn chế nhưng nguồn cung thứ cấp lại rất dồi dào, phong phú nên có thể rất dễ tìm kiếm những sản phẩm bán lỗ do nhà đầu tư khó khăn về tài chính.Chính vì nhu cầu thường xuyên cao, nên nhiều khả năng thị trường BĐS sẽ bật lên khi dịch bệnh được ngăn chặn. Khi đó nhiều chuyên gia nhận định rất khó để khách hàng mua được căn hộ với giá tốt hơn bây giờ. 

Theo báo cáo thị trường quý 1/2020 – CBRE Việt Nam đưa ra nhận định, nếu dịch bệnh được kiểm soát ngay trong quý 2 này thì giá căn hộ chung cư có thể tăng giá thêm 5%, nhưng trường hợp còn kéo dài đến tháng 9 thì giá chung cư có thể giảm. Với phân tích của GS Đặng Hùng Võ, thị trường trầm lắng là do chính sách giãn cách xã hội của Chính phủ chứ không phải nhu cầu nhà ở giảm. Vì thế, khi dịch qua đi chắc chắn thị trường sẽ lại sôi động. Do vậy, người mua nhà ở thực nên mua lúc này với những sản phẩm có giá tốt, pháp lý đầy đủ.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Dự Án Haus Nima Nóng Hơn Bao Giờ Hết Với Đầy Đủ Tiện Ích Tại Quận 9

Dự Án Haus Nima Nóng Hơn Bao Giờ Hết Với Đầy Đủ Tiện Ích Tại Quận 9

Dự án Hausnima Quận 9 – Chủ đầu tư EzLand với mong muốn hỗ trợ “người trẻ mua nhà”. Thiết lập một tiến độ thanh toán VÔ CÙNG ƯU ĐÃI ”Chỉ 1%/ tháng”

GIÁ CHỈ TỪ 1.2TỶ – 1.6 TỶ NGÂN HÀNG HỖ TRỢ 70% VAY LÃI SUẤT ƯU ĐÃI
 TỈ SUẤT SINH LỢI ĐẦU TƯ 30% ( HÀNG THÁNG TT 4TR – 6TR) ĐẦU TƯ CAM KẾT 100% CÓ LỜI
VỚI 120TRIỆU VỐN ĐẦU VÀ CHỈ 1%/THÁNG CÓ NGAY CĂN HỘ CHÂU ÂU TẠI SAO KHÔNG !!!
THÔNG TIN NỔI BẬT DỰ ÁN CĂN HỘ HAUSNIMAQUẬN 9

·         CHỦ ĐẦU TƯ EZLAND 100% VỐN TỪ QUỸ ĐẦU TƯ CỦA LUXEMBURG => TIỀM LỰC TÀI CHÍNH MẠNH
·         THANH TOÁN CHỈ 1%/THÁNG ĐẾN LÚC NHẬN NHÀ => TỐT NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
·         GIÁ CHỈ TỪ 25 TRIỆU/M2=> GIÁ TỐT NHẤT KHU VỰC (SAFIRA KHANG ĐIỀN 34 TRIỆU/M2)
·         ƯU TIÊN ĐẶT CHỖ CHỌN VỊ TRÍ ĐẸP => KHÔNG MUA ĐƯỢC HOÀN LẠI 100%
·         KHÁCH HÀNG CHỈ CẦN CHUẨN BỊ VỐN TỰ CÓ 30% NGƯNG ĐỂ TIẾN HÀNH KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN.
·         SÀI GÒN TÌM MỎI MẮT CŨNG KHÔNG TÌM RA TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 1% CÙNG CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN. ĐÂY LÀ CƠ HỘI TỐT ĐỂ NGƯỜI TRẺ VÀ NHÀ ĐẦU TƯ PHÂN PHỐI DÒNG TIỀN.
·         PHƯƠNG THỨC THÀNH TOÁN : CHỈ THANH TOÁN 50% TỚI LÚC NHẬN NHÀ.

THÔNG TIN NỔI BẬT DỰ ÁN CĂN HỘ HAUSNIMA QUẬN 9

  • Dự án HausNima do EZLand Việt Nam triển khai với qui mô 60.000m2 đất, bao gồm: 4 tòa tháp trong đó 2 tòa tháp căn hộ cao 21 tầng, tổng số căn hộ cung cấp ra thị trường là khoảng 1880 căn; chủ yếu là căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ.
  • Căn hộ tầm trung tại Sài Gòn đang rất khan hiếm nhưng với ưu thế là sở hữu 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Luxembourg và có những ưu điểm nổi bật như thiết kế nổi tiếng thế giới của Đức kiến trúc hiện đại, tập trung vào công năng sử dụng. Trong quá trình thiết kế và thi công HausNima đều nhằm mục đích đem đến sản phẩm căn hộ có chất lượng cao, đảm bảo an toàn tốt nhất với mức giá phù hợp cho các gia đình Việt.
– Vị trí: Mặt tiền đường Lò Lu Quận 9, ngay khu công nghệ cao và đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây. HausNima nằm trong khu dân cư hiện hữu, bao quanh là các khu biệt thự cao cấp cùng với các khu vực tiện ích như: chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…


– Chỉ  mất khoảng 1 phút để đến nút giao cao tốc Long Thành – Dầu Giây và đường Vành Đai Trong.
– Khoảng 15 phút đến trung tâm Quận 1.
– Dễ dàng kết nối với các quận như: quận Thủ Đức, Quận 2 trong vòng 10 phút đi xe máy.


– Ý tưởng xây dựng: Với kiến trúc Bauhaus, thành tựu mỹ thuật xuất phát từ nước Đức và lan truyền khắp thế giới với đặc trưng là lấy công năng sử dụng làm yếu tố tiên quyết trong việc thiết kế sản phẩm, thay thế những thiết kế cổ điển tốn kém và không còn phù hợp với thời đại.
Tiện ích HausNima
Căn hộ Haus Nima được thiết kế với ý tưởng mang đến một không gian sinh hoạt tiện nghi, hiện đại và tốt nhất cho cư dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Dự án đã rất chăm chút và tỉ mỉ trong việc thiết kế các chuỗi hệ thống tiện ích nội khu như: hồ bơi, không gian xanh, phòng gym, khu vui chơi trẻ em,phòng sinh hoạt cộng đồng… Đồng thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân sinh sống tại đây thì hệ thống an ninh với các thiết bị camera giám sát và bảo vệ 24/24 luôn túc trực hỗ trợ cư dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Ngoài ra, trong vòng bán kính 3km tính từ dự án Haus Nima, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận với các tiện ích ngoại khu thuộc trung tâm quận 9 như: siêu thị AEON, các trường học quốc tế, trung tâm thương mại, bệnh viện… Bên cạnh đó, nhờ yếu tố hạ tầng giao thông vượt trội mà căn hộ Haus Nima nói riêng và bất động sản Quận 9 nói chung đang ngày càng tạo nên một lực hấp dẫn khó cưỡng đối với các nhà đầu tư lẫn khách mua an cư.
Nằm trong khu dân cư hiện hữu, bao quanh là các khu biệt thự cao cấp, cùng với các khu vực tiện ích như chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…Giá trị của dự án căn hộ chung cư HausNima Quận 9 sẽ ngày càng tăng trên thị trường bất động sản. Hơn cả một căn hộ, dự án căn hộ chung cư HausNima Quận 9 chính là khoản đầu tư bền vững cho hiện tại và tương lai.
Dự án Haus Nima nóng hơn bao giờ hết với đầy đủ tiện ích tại quận 9
GIÁ CHỈ TỪ 1.2TỶ – 1.6 TỶ NGÂN HÀNG HỖ TRỢ 70% VAY LÃI SUẤT ƯU ĐÃI
 TỈ SUẤT SINH LỢI ĐẦU TƯ 30% ( HÀNG THÁNG TT 4TR – 6TR) ĐẦU TƯ CAM KẾT 100% CÓ LỜI
VỚI 120TRIỆU VỐN ĐẦU VÀ CHỈ 1%/THÁNG CÓ NGAY CĂN HỘ CHÂU ÂU TẠI SAO KHÔNG !!!

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

CĂN HỘ TECCO HOME AN PHÚ LỰA CHỌN HOÀN HẢO - DỰ ÁN TECCO HOME

CĂN HỘ TECCO HOME AN PHÚ LỰA CHỌN HOÀN HẢO - DỰ ÁN TECCO HOME


Căn hộ Tecco Home An Phú – Bình Dương thanh toán linh hoạt nóng hơn bao giờ hết CK ngay 6% với đầy đủ tiện ích bàn giao hoàn hảo đầy đủ lợi nhuận lên đến 12% - 15%/năm.
+ Chỉ cần tài chính 30% cho tổng giá trị căn hộ tầm 286 triệu.

+ Pháp lý đã hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng được đảm bảo.

+ Ngân hàng hỗ trợ 70% trong vòng 20 năm. Trả góp 3,5 triệu - 6 triệu/tháng.

+ Nằm trong khu dân cư yên tĩnh, 4 chốt an ninh 24/24, vị trí đắc địa, tọa lạc mặt tiền đường DT743.
 Đầu tư cực tốt - An cư lý tưởng. TECCO HOME XUẤT HIỆN KHU PHỨC HỢP CĂN HỘ CAO CẤP ĐẦU TIÊN CÓ TTTM TẠI AN PHÚ.

===  GIÁ TỪ 860TR NGÂN HÀNG HỖ TRỢ 70% ƯU ĐÃI LỚN ===
-----------------------------
 TỈ SUẤT SINH LỢI ĐẦU TƯ ÍT NHẤT 30% , ĐẦU TƯ CAM KẾT 100% CÓ LỜI
TECCO HOME CHIẾT KHẤU NGAY 3% - 6%

CAM KẾT GIÁ GỐC CHỦ ĐẦU TƯ.

Chuyên viên tư vấn.
Hotline : 0943.080.339


Tên dự án: TECCO HOME - TECCO MIỀN NAM
 Diện tích: 4.497,5m2
 Quy mô: Gồm 1 Block
 Diện tích căn hộ: Từ 40m2 tới 75m2 (1 phòng ngủ – 3 phòng ngủ)
 Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài – Sổ riêng từng căn – Qúy IV/2021 nhận nhà
VỊ TRÍ TECCO HOME AN PHÚ
- Vị trí: Ngã tư An Phú , Đường DT743 (60m) – Khu phố An Phú – Phường An Phú – Tp. Thuận An – Bình Dương
- Bất động sản Bình Dương đón làn sóng mới khi thị xã Dĩ An, Thuận An lên thành phố. Thúc đẩy Bình Dương ngày càng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, với các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Vincom, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế, tuyến đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, nhiều khu đô thị lớn được xây dựng bài bản, chỉnh chu về hạ tầng.
- Tiềm năng lớn khi các bước đột phá về hạ tầng dòng tiền đầu tư về Thành phố Dĩ An, Thuận An không xa. Tổng Công ty Tecco Miền Nam đang triển khai Dự án Tecco Home có vị trí rất đẹp tọa lạc ngay Vòng Xoay An Phú, Phường An Phú. Tecco Home An Phú được nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá là sẽ thay đổi nâng tầm chuẩn sống cho cư dân Thuận An, Bình Dương.
Tecco Home An Phú thừa hưởng rất nhiều tiện ích vốn có từ trước của cư dân xung quanh: Trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Đại học kỹ thuật công nghệ; Bệnh viện đa khoa An Phú, bệnh viện quốc tế Columbia; các khu công nghiệp như Visip 1, Tân Đông Hiệp, Việt Huơng, Sóng Thần…


TIỆN ÍCH TECCO HOME AN PHÚ

+ Tiện ích nội khu Tecco Home vượt trội
- Hiện nay với kinh nghiêm 20 năm trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Chủ đầu tư Tecco luôn mong muốn mang đến cuộc sống của cư dân, trên mình sứ mệnh “Xây đắp cuộc sống cộng đồng”.
- Dự án Tecco Home không chỉ sở hữu vị trí đẹp, thiết kế hiện đại, mà còn trang bị rất nhiều những tiện ích sống nổi bật. Nơi đây được xem là lõi đô thị trí thức với cộng đồng mang phong cách sống lành mạnh, hiện đại và cực kỳ văn minh.
·         Trung tâm thương mại, Cafe, Phòng Gym, Spa.
·         Trường mẫu giáo
·         Khu vui chơi trẻ em
·         Phòng sinh hoạt cộng đồng
·         Hồ bơi tiêu chuẩn 

  MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ TECCO HOME AN PHÚ

·         Căn hộ Tecco Home An Phú có tổng diện tích 4.497,5m2 được thiết kế gồm 1 Block cao 22 tầng ( 2 tầng hầm + 2 tầng thương mại + 20 tầng căn hộ ) với diện tích đa dạng từ 40,13m2 – 75,87m2 bao gồm 1 – 3 phòng ngủ.
Căn hộ Tecco Home - 1 PN 


Căn hộ Tecco Home - 2 PN với 6 mẫu nhà

Căn hộ Tecco Home - 3 PN

·         Bên trong các căn hộ đều có ban công đón gió và ánh sang, tạo cảm giác thoải mái an toàn sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:
·         Khách hàng mua 2 sản phẩm căn hộ được chiết khấu 1% trên mỗi căn hộ.
·         Khách hàng mua 3 sản phẩm căn hộ trở lên được chiết khấu 2% trên mỗi căn hộ.
Chủ đầu tư cam kết đúng tiến độ. Hiện tại dự án xây xong đang hoàn thiện, tiện ích công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.


>>>Gọi ngay để nhận ngay bảng giá ưu đãi<<<
Hotline : 0943080339
Liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Trình tự thanh toán khi mua nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?

Trình tự thanh toán khi mua nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?

Tôi có mua 1 căn hộ trong dự án chung cư hiện chưa xây xong móng. Chưa có hợp đồng mua bán và mới chỉ có văn bản thỏa thuận. Trong đó có ghi trước khi đến giai đoạn ký hợp đồng mua bán thì người mua phải đóng 25% giá trị căn hộ.
Xin luật sư cho biết như vậy có đúng không? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc này. Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Thứ nhất: Điều kiện mua bán nhà hình thành trong tương lai.
Căn hộ chung cư này là bất động sản hình thành trong tương lại. Do đó, khi tiến hành mua bán, các bên cần tuân thủ đúng pháp luật về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Hiện nay, việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai diễn ra khá sôi động trên thị trường bất động sản.
Mặc dù hình thức này có nhiều ưu điểm cho chủ đầu tư và khách hàng nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thực trạng quy định của Luật kinh doanh bất động sản cũng gặp nhiều bất cập, nếu người mua không nắm được những quy định pháp luật có liên quan thì khi giao kết thực hiện hợp đồng rất dễ dẫn đến phát sinh tranh chấp.
Luật kinh doanh bất động sản 2014 tại khoản 1 Điều 55 quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh như sau:
1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.”
Như vậy, theo quy định này, để căn hộ chung cư hình thành trong tương lai được đưa ra kinh doanh thì cần có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó .
Thứ hai: Quá trình thanh toán khi mua bán nhà hình thành trong tương lai
Theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:
– Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.
– Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.
Như vậy, theo quy định thì việc thanh toán mua nhà hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần và lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Do đó, bạn lưu ý khi ký hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai cần kiểm tra trình tự thanh toán nêu trên.
CafeLand kết hợp với Công ty luật TNHH Đức An

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thị trường bất động sản 2020 sẽ như thế nào, nên đầu tư vào đâu?

Thị trường bất động sản 2020 sẽ như thế nào, nên đầu tư vào đâu?

Theo nhận định của Hội môi giới BĐS Việt Nam, năm 2020 nguồn cung khan hiếm sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động môi giới BĐS. Có thể sẽ có nhiều doanh nghiệp và môi giới BĐS không thể trụ lại với nghề nghiệp.


Đơn vị này cũng đưa ra những dự báo cho thị trường BĐS Việt Nam trong năm 2020. Cụ thể:
Kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng, kéo theo đó là lực cầu về đầu tư và mua sắm nhà ở sẽ tiếp tục được duy trì.
Nguồn cung tại Hà Nội và Tp.HCM có thể không suy giảm so với 2019 bởi một vài dự án lớn ở các đô thị này vẫn còn lượng hàng khá lớn chưa được tung ra thị trường .
Lượng dự án BĐS đủ điều kiện đưa sản phẩm vào thị trường sẽ giảm mạnh bởi ở cả 2 địa phương này vẫn chưa cho thấy động thái cải thiện xem xét phê duyệt cấp phép cho các dự án BĐS mới.
Giá nhà ở và đất đai có thể sẽ tiếp tục tăng. Nhưng lực tăng sẽ không mạnh vì sự khan hiếm chỉ là tạm thời.
Động thái siết chặt hơn tín dụng vào BĐS chắc chắn sẽ làm giảm lực đầu tư từ các doanh nghiệp BĐS nhỏ và vừa bởi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng.
Hoạt động mua bán chuyển nhượng dự án (M&A) sẽ diễn ra sôi động trong năm 2020.
Mất cân đối cung cầu tiếp tục xuất hiện trong năm 2020, nguồn nhà ở có giá thấp và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm.
Đầu tư đất nền vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư tại thị trường các địa phương mới phát triển.
Địa phương nào sớm hoàn thành công cuộc rà soát, thanh kiểm tra việc phát triển các dự án BĐS chắc chắn sẽ tận dụng tốt cơ hội để thu hút mạnh các nhà đầu tư trên cả nước về với địa phương mình và ngược lại.
Sự thanh lọc thị trường sẽ diễn ra rất mạnh, thị trường chỉ còn tồn tại những doanh nghiệp BĐS lớn mạnh, có tiềm năng thực sự.

“Thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020 nhìn chung tiếp tục có sự giảm tốc, nhưng thực chất hơn, không xuất hiện khủng hoảng thị trường ảo hay bong bóng. Nghịch lý duy nhất của thị trường BĐS 2020 là dù nhu cầu mua vẫn ở mức cao mà không thể đẩy mạnh đầu tư phát triển”, báo cáo của Hội môi giới BĐS Việt Nam chỉ ra.
Đồng thời, đơn vị này cũng đưa cảnh báo, sự giảm thiểu nguồn cung và việc các cơ quan QLNN tại các địa phương nếu như không có các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ, các giải pháp công bố minh bạch thông tin dự án có thể dẫn đến tiếp tục tái diễn việc các dự án BĐS không phù hợp quy định Pháp luật lại được chào bán ra trên thị trường.
Hạ Vy
Theo Nhịp sống kinh tế